Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nieco o Marihuane

13. 7. 2006
Marihuana patrí medzi najčastejšie nezákonne užívané drogy. Marihuana sú sušené listy, steblá, semená alebo kvety rastliny zvanej konope. Hašiš a hašišový olej sú silnejšie formy marihuany. Všetky formy marihuany môžu ovplyvňovať myslenie. Účinok marihuany na užívateľa je závislý hlavne od množstva THC, ktorý je v marihuane prítomný.

Marihuana a hašiš sú dve podoby tej istej rastliny – konope siateho (Cannabis sativa). Jedná sa o dvojdomú rastlinu vyskytujúcu sa v rozličných klimatických podmienkach, v rôznych nadmorských výškach – až do 3000 metrov nad morom, rastúcu do výšky 3 – 4 metrov. To, že je schopná rásť v odlišných geografických šírkach, klimatických podmienkach a pôdach sa prejavuje na vzhľade, chuti a vôni konope. Za deň vyrastie aj o desať centimetrov. Je pokrytá žľazami, z ktorých vyteká hnedastá, nepríjemne páchnuca živica nazývaná tiež „red oil“. Existuje viacero druhov konope no z hľadiska účinkov je najžiadanejšia konopa indická (Cannabis sativa L. var. indica) a konopa americká (Cannabis sativa L. var. americana). Tá prvá rastie v subtropickom pásme Ázie, na svahoch Himalájí, v Malej Ázii, v Afrike a tá druhá sa vyskytuje v južnej a strednej Amerike a na južných častiach USA.

V súčasnosti je marihuana a hašiš u nás po alkohole a cigaretách treťou najdostupnejšou drogou. Patrí medzi tzv. mäkké drogy a spomedzi tých, čo s týmito drogami „experimentujú“ sa práve marihuana a hašiš stávajú „vstupnými drogami“ do sveta psychotropných látok. Začínajú s fajčením marihuany a postupne si utvárajú návyk aj na ostatné drogy – opiáty, halucinogény, amfetamíny… Jeho najúčinnejšou psychotropnou látkou je THC. Tvrdí sa, že hlavne THC obsahuje iba samičie rastliny, čo nie je pravda, keďže aj samčie rastliny obsahujú THC, no v menšom množstve. THC je rozpustné v alkohole a tukoch. V organizme sa aktívne delta-9-THC rozkladá na dva hlavné metabolity 11-hydroxy-tetrahydrocannabinol a1-nor-9-carboxy-delta-9-tetrahydrocannabinol. Tieto látky sa rozpúšťajú v tukoch a preto pretrvávajú v organizme aj dlhšiu dobu po užití.

Ako sa užíva marihuana?

Je všeobecne známe, že najčastejšia aplikácia kanabis je v tzv. jointoch - ručne "ušúľaných" cigaretách, ktoré obsahujú listy a šišky. V prípade núdze fajčenie sa aplikuje marihuana cez plechovku alebo cez plastovú fľašu (suché bongo), alebo pomocou kýbľa s vodou a plastovej fľaše (vodné bongo).

Marihuana v minulosti:

Do roku 1937 bolo v USA Cannabis sativa súčasťou farmakológie. Predpisované bolo na rôzne choroby ako mierne sedatívum. V 19. storočí sa veľa európskych umelcov uchyľovalo k marihuane ako k prostriedku rozširujúcemu myseľ. Výskumy ukazujú, že ju skúšal každý piaty Američan. Význam halucinogénneho konope v pravekých stepných kultúrach pretrval aj do dôb historických. Používali ho šamani skýtskych spoločenstiev a používali sa pri pohrebných rituáloch. Prvé zmienky o požívaní konope sa datujú rokmi 4200 až 3200 pred našim letopočtom, do obdobia čínskej kultúry Jan–šan. Skýti s ňou dokonca obchodovali, najmä s Grékmi, ktorí z nej vyrábali lodné plachty a laná.

Do Európy sa konope dostalo niekedy v 8. – 6. storočí pred n. l., kedy ju k nám priviezli Číňania. Do Indie sa konope dostalo prostredníctvom Asýrskych kmeňov (kde bolo známe už v ôsmom storočí pred našim letopočtom pod názvom quanabu alebo kannab) okolo roku 1750 pred n. l. Odtiaľ sa rozšírila do všetkých kútov sveta. Európania pestovali konopu celý stredovek, ale v relatívne chladnom podnebí sa účinná drogistická látka nevytvárala.

Prvenstvo vo výskume konope patrí podľa písomných zmienok mýtickému čínskemu cisárovi – bohovi Šen – nungovi, ktorý vraj už v roku 2737 p. n. l. liečil zápchu, maláriu a reumatizmus pomocou konope. Doktor Jacques Moreau skúmal túto drogu na základe vlastných skúseností a detailne opísal prežité halucinácie. Rimania ťahali dym z rákosovej trubičky, Skýti vdychovali dym v konopných kúpeľoch. Účinok drogy na ľudský organizmus nie je rovnak

Účinky marihuany:

Dym z marihuanových cigariet (reefers) sa zhlboka vdychuje, fajčiar zadržiava dych aby účinná látka zostala čo najdlhšie v pľúcach.

THC

vyskytujúce sa v marihuane pomocou jeho opojných účinkov odbúrava duševné napätie a navodzuje spokojné snenie, pocit neskutočného pokoja, šťastia a čistej radosti. Intoxikovaný nesprávne vníma čas, postupne sa dostavuje únava. Zvyčajne sa správa pokojne a priateľsky, niekedy sa však prejaví agresivita a napáda druhých alebo sa pokúša o samovraždu. Zvýšenie frekvencie srdca, zvýšenie krvného tlaku, rozšírenie pľúc, tras rúk, neistá chôdza, zvýšená chuť do jedla, bolesti hlavy, znecitlivenie pokožky- to sú prejavy marihuany, no čím sa dávky zvyšujú, tým sa následky ohrozujúce zdravie stupňujú. Pri užívaní nízkych alebo miernych dávok sa postupne uvoľňujú zábrany, dochádza k celkovému uvoľneniu, letargii, pocitu spokojnosti, užívateľ sa stáva buď zhovorčivým alebo naopak mlčanlivým a utiahnutým, má sucho v ústach a hrdle, je oslabená výkonnosť, zvyšuje sa tlkot srdca.

Nasledujú pocity ľahkosti končatín, zmnoženie a zrýchlenie asociácií. Najdôležitejšou komplikáciou je výskyt psychických porúch, možný pri sporadickej, ale omnoho viac pri chronickej spotrebe. Myslenie stráca kontinuitu. Nastupujú poruchy vnímania. Pri vyšších dávkach sa rozvíjajú zrakové a sluchové pseudoilúzie, pseudohalucinácie až pravé halucinácie. Niekedy sú derealizačné a depersonalizačné zážitky. Intoxikácia končí pocitmi ospalosti a únavy. Abstinenčné príznaky sa prejavujú silnou túžbou po droge, dráždivosťou, úzkosťou, insomniou, nechutenstvom, bolesťami hlavy, tremorom a potením. Dostavia sa niekoľko hodín po poslednej dávke a trvajú 4 – 5 dní. V porovnaní s inými drogami sú abstinenčné príznaky mierne. Pri pravidelnom užívaní THC

Flashbacks (znovuvzplanutie)

ide o náhle a spontánne prepuknutie stavu akútnej intoxikácie s plne rozvinutým klinickým obrazom, avšak bez predchádzajúceho podania drogy, inokedy interval medzi poslednou dávkou a psychotickou reminiscenciou môže trvať aj niekoľko mesiacov. V ojedinelých prípadoch sa tento stav môže spájať s pozitívnymi zážitkami, ale väčšinou sú to paranoidné bludné vnemy alebo klamné predstavy, prechádzajúce do desivých zážitkov – „bad trip“/ „horrortrip“ - , ktoré naháňajú strach. Pre všetkých toxikomanov je to veľmi nepríjemný zážitok. Objavuje sa nečakane, v situáciách kedy je účinok drogy vyslovene nežiaduci. Jeho príčinou je, že stimulancie sa ukladajú v tukových tkanivách a niekedy stačí jedno pivo a uvoľnia sa.

Trvajú niekoľko sekúnd až minút. Pri chronickom nadmernom užívaní vyvoláva THC amotivačný syndróm, charakteristický celkovou pasivitou, nízkym záujmom o osobné i spoločenské záležitosti. Ide o hypobulicko – apatický syndróm, poruchu pozornosti a ľahkú poruchu kognitívnych funkcií. Chronické užívanie THC zhoršuje funkcie imunitného systému. Nadmerné fajčenie marihuany vyvoláva bronchitídy, môže vyvolať chronickú bronchitídu, astmu, zákal vedomia, problémy s dýchaním, motorické poruchy koordinácie prípadne kŕče. Väčšinou prichádza prerušovaný spánok, nechutenstvo, podráždenosť vegetatívneho nervstva, nervozita, úzkosť, potenie, žalúdočné bolesti.

Aké sú dlhodobé účinky marihuany?


Výsledky ukazujú, že pravidelné užívanie marihuany môže spôsobiť viaceré druhy rakovín a dýchacie problémy. Marihuana obsahuje viac rakovinotvorných látok ako tabak. Ak niekto vyfajčí 5 marihuanových cigariet za týždeň, má to asi taký účinok, ako keby denne vyfajčil krabičku cigariet.

Pľúca a dýchacie cesty


Fajčiari marihuany majú často podobné problémy s dýchaním ako fajčiari cigariet: kašeľ, sípot a sú vo zvýšenom riziku ochorenia na pľúcne infekcie a zápaly pľúc.

Imunitný systém


THC poškodzuje bunky a tkanivá, ktoré nás chránia pred ochoreniami. Oslabenie imunity má za následok zvýšený sklon k ochoreniam.Tieto účinky sú silnejšie, ak sú s marihuanou pomiešané iné drogy. Užívatelia vždy nevedia aké kombinácie drog v skutočnosti fajčia.

Aké sú krátkodobé účinky marihuany?


problémy s pamäťou alebo učením
problémy s myslením alebo riešením problémov
strata koordinácie
zvýšená tepová frekvencia
úzkosť

Ak je žena tehotná, môže fajčenie marihuany poškodiť dieťa?


Lekári odporúčajú tehotným ženám neužívať žiadne drogy, pretože by mohli poškodiť rastúci plod. V pokusoch na zvieratách bolo zistené, že dochádza k potratom vo včasných štádiách brezivosti. V niektorých vedeckých prieskumoch bolo zistené, že deti matiek, ktoré fajčili marihuanu sa narodili menšie, s nižšou pôrodnou hmotnosťou a mali menší obvod hlavičky. Menšie deti sú vo zvýšenom riziku vzniku zdravotných problémov. Výskum tiež ukázal, že deti mali poškodený nervový systém. Vedci zatiaľ nevedia posúdiť, či zdravotné problémy budú u nich pokračovať v priebehu ich ďalšieho vývoja. Predbežné výsledky ukazujú, že deti môžu mať problémy s koncentráciou. Počas dojčenia sa THC dostáva do materského mlieka. Koncentrácia THC v mlieku je vyššia ako v krvi matky. Ak matka fajčí marihuanu počas dojčenia, môže dôjsť k poškodeniu motorického vývoja u dieťaťa.


Ako môže marihuana poškodiť mozog?


Niektoré prieskumy ukázali, že ak niektorí fajčia veľké množstvá marihuany viac rokov, droga si vyberá daň na ich pamäťových funkciách. U denných alebo chronických užívateľov sú poškodené tie časti mozgu, ktoré kontrolujú pamäť, pozornosť alebo učenie. Fajčenie marihuany môže spôsobiť na mozgu zmeny, ktoré sú podobné zmenám zapríčinených kokaínom, heroínom alebo alkoholom. Užívatelia marihuany sú vo zvýšenom riziku vzniku závislosti na kokaín alebo heroín. Vedci neustále objavujú nové účinky marihuany na činnosť mozgu.

Ďalšie fakty:


Pravidelné užívanie marihuany, hovoria niektorí, môže viesť k chronickej úzkosti, poruchám osobnosti a depresii. U niektorých dlhodobých užívateľov marihuany sa objavuje strata motivácie (amotivačný syndróm). Nezaujímajú sa o to, čo sa okolo nich deje, nemajú záujem pravidelne pracovať, pociťujú únavu a nemajú záujem o svoj zovňajšok. Podávajú slabý výkon v škole aj v práci.
Veľa sa diskutuje o lekárskom využití marihuany. Dôležité je rozlíšiť "celú" marihuanu a čisté THC, prípadne ďalšie špecifické chemikálie odvodené od kanabisu. "Celá" marihuana obsahuje stovky chemikálií a niektoré z nich jasne poškodzujú zdravie.

Je marihuana niekedy používaná ako liek?


Veľa sa hovorí o lekárskom využití marihuany. Marihuanové cigarety neboli ako liek schválené zákonom. THC, aktívna chemická látka v marihuane, je niekedy pridávaná do tabletiek, ktoré sú na lekársky predpis. Môžu byť predpísané (len v niektorých štátoch!!!) na liečenie pocitov na zvracanie (nauzea)a pri liečbe niektorých druhov rakovín.U pacientov s AIDS sa im podávajú preto, aby viac jedli a udržali si svoju hmotnosť. V tejto oblasti je potrebné robiť ďalšie výskumy (vedľajšie účinky THC).

Ako dlho pretrváva marihuana v tele človeka?


THC, ktoré marihuana obsahuje, sa dostáva do tukového tkaniva rôznych orgánov v tele človeka. Stopy THC je možné zistiť v moči ešte niekoľko dní po vyfajčení marihuanovej cigarety. U chronických užívateľov marihuany je možné zistiť THC v moči dokonca po niekoľkých týždňoch.

 

Náhledy fotografií ze složky Ganja

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

va pharmacy dgsolbvfdaeronezpcgp

(atoneVed, 30. 5. 2021 12:49)

how long does cialis https://krocialis.com/ - where to get free samples of cialis when is the best time to take cialis

where to buy cialis cheap afhsdbcaeroneicahm

(atoneloh, 26. 5. 2021 10:50)

order cheap cialis https://rcialisgl.com/ - get cialis viagra levitra cialis comparison

tnoegfdTeelmBtjabiley

(adermAsd, 25. 5. 2021 19:49)

buy some cialis https://cialisjla.com/ - cialis 10mg vs 20mg cialis price canada

keeping up with the kardashians viagra episode fcsogsaxzvofbldTeelmBtjabilee

(AnooiNsak, 22. 5. 2021 12:54)

viagra a quoi ca sert https://llviagra.com/ - viagra vendita espaГ±a viagra sudden cardiac death

tadalafil generic cialis 20mg olgstnoegfdTeelmBtjabilei

(Gtnbaderm, 19. 5. 2021 18:46)

normal dose of viagra https://jokviagra.com/ - indian viagra viagra information

Viagra frbdcacldTeelmBtjabilet

(JebgiNsak, 18. 5. 2021 10:26)

discount drugs online pharmacy https://pharmacylo.com/ Noroxin

the pharmacy dgsolbvfdaeronedmnna

(Lbsoatone, 15. 5. 2021 21:33)

viagra and cialis https://ucialisdas.com/ cialis store in korea

cialis free trial no prescription afhsdbcaeronevfyjy

(Rebfatone, 11. 5. 2021 10:03)

rhino laboratories cialis https://rcialisgl.com/ - cialis online safe buy cialis through paypal

viagra palermo fhwsbbolthdTeelmBtjabiled

(FmrfiNsak, 9. 5. 2021 7:42)

what happens when you mix cialis with grapefruit? https://cialisee.com/ cialis black 800mg

Aciphex fdvaefbfbldTeelmBtjabileh

(LebniNsak, 4. 5. 2021 1:30)

Depakote https://xlnpharmacy.com/ secure medical online pharmacy

tadalafil dosage bodybuilding olgstnoegfdTeelmBtjabilet

(Gtnbaderm, 3. 5. 2021 19:10)

viagra age limit https://jokviagra.com/ roman viagra

thesis statistics fcsgsaxzvofbldTeelmBtjabiled

(AbdgiNsak, 1. 5. 2021 20:22)

Azulfidine https://canadianeve21.com/ fda approved canadian online pharmacies

tadalafil cost walmart hvgeeahdTeelmBtjabilea

(BbdfCake, 1. 5. 2021 6:21)

what happens when a woman takes viagra https://gensitecil.com/ pomegranate juice and viagra together

levitra preise fdvefbfbldTeelmBtjabileg

(LrbsiNsak, 30. 4. 2021 18:51)

www levitra com https://uslevitraanna.com/ online levitra

singlecare pharmacy savings card afhdbcaeronegkfbn

(Rfvbatone, 29. 4. 2021 12:16)

cialis generic date https://cileve.com/ - cialis 20 mg cialis generic uk

levitra from usa fdvefbfbldTeelmBtjabilel

(LrbsiNsak, 23. 4. 2021 8:16)

levitra ohne rezept apotheke https://uslevitraanna.com/ what is levitra

ojebnaludi

(ojebnaludi, 10. 3. 2011 10:55)

Nenechajte sa oklamat... Marihuana nie je droga, nie je ani vstupnou branou k tvrdym drogam a uz vobec nezabija mozgove bunky... ludia ani neviete aky ste hlupy, vam nedochadza ze pravdu niekto filtruje a neprichadza k nam ...90% si mysli ma podobny nazor ako tento clanok... lenze je to cele ojeb... mam toho precitane viac jak autor tohto clanku lenze ja to viem posudit aj na zaklade vlastnej skusenosti co sa s autorom neda porovnat...najlepsie tie vase nazory ze "fetaci co kuria travu maju uz z toho vygumovane mozgy" no co dodat... lutujem vas pretoze ti vygumovany ste tu vy... myslim ze kazdemu inteligentnemu cloveku dojde ze nemoze byt nahoda ze ty co to nehulili na to nadavaju a maju takyto nazor, zaujimave je vsak ze ten co to oskusal jeho nazor je o 100% inaksi .. nie je to nahoda... ja vam radim.. najdite si o tejto rastline toho na internete viac a pochopite ...

GANJA NENI DROGA!!!!!!!!

(Leila, 6. 4. 2011 15:16)

:)
Dva roky som mala neskutočné psychické problémy. Asi 3 krát som sa pokúsila o samovraždu. Chodila som k psychiatričke a mala som brať všeliake lieky na depresie a podobné pičoviny... ssamozrejme.. nič mi nepomáhalo... začala som fajčiť cigi a hned aj trávu... po dvoch rokoch húlenia som prišla na to aký je vlasne život krásny.. a to zlé sa treba naučiť prežiť... netreba sa hned podrezávať a zabíjať ked nevydíte už žiadny zmysel v živote.. ani lieky mi nepomohli tak ako tráva... nič iné by ma z tých ťažkých depresií nedostalo.. teraz som šťasná že som tu a každý deň si vychutnávam ako keby bol ten posledný... aj ked niekedy prídu chvíle ked je to o kkte.. ale poviem si.. a čooo.. MáM V PIčI!! a to vdaka tráve... pretože ma dostala do takej pohody že nič ma nenasere a nič ma netrápi... jebem na všetko a ja si žijem svoj život... okrem toho vďaka trávičke som si uvedomila strašne veľa vecííí!!! keď je človek sčený priveľa rozmýšla :D :D
A ja som v tých chvílach prišla na také veci ktoré by ma za normálnych okolností ani len nenapadli :D
Fajčím trávu... budem ju fajčiť a VY si môžte rozprávať čo chcete!!
nikto mi to nezakáže... ani rodičia, ani profesory, ani zákony...
mna ganja vyliečila.... a ked niekto povie že je to droga, kokotina, alebo odrazový mostík k tvrdším drogám, vraždila by som!!
Pretože toto môže povedať len človek, ktorý nemá absolútne žiadnu skúsenosť s trávou a prečíta si niaký prijebaný článok a hned to ide posudzovať! Lidii wed nebucte taký jebnutý a naivný a neverte všetkému čo sa povie alebo napíše... a ešte raz vám to sem napíšem: GANJA NIE JE DROGAAAAA!!!!! :D

Re: GANJA NENI DROGA!!!!!!!!

(l9i97, 7. 5. 2011 20:22)

moja zlata uvedom si co robis,sice to ze sisi nezobrala zivot to je dobre lebo si stym neporusila jeden z 10-tich prikazani.Ale ked mozes natukaj si bibliu a daj si tam evanjelium podla matusa 16.kap.24-27v.;ev.podla mareka16.k 16v.a ev.jana 3.k.3v.a 5.-6.vies je velmi dolezite aby si vedela ze jezis ta miluje a vola ta..a dava ti sancu aby si spoznala cestu pravdu a zivot.ktorou je on ;jezis kristus.lebo len skrze neho vojdes do nebeskeho kralovstva,ak by ta oslovilo bozie slovo a ak by si potrebovala pomoc daj o sebe vediet.bud pozehnana v mene panovom.

Re: Re: GANJA NENI DROGA!!!!!!!!

(grower, 10. 5. 2011 17:38)

:DDD tak teraz si inak zabil(a). ešteže sú ľudia ako ty, inak by som sa asi ani nezasmial :D je super veriť v Boha, ale toto jednoducho nemá chybu :D


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

následující »